19 juni, 2024

Missie!

1 min read

Met een open blik en een groot hart kijken we naar de wereld van het – jonge – kind. We bieden elk individueel kind de kans om sociale, emotionele & maatschappelijke contacten te leggen en deze te onderhouden. We brengen het – jong – kind in aanraking met de wereld van beweging, sport & spel. 

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: 

  • Het organiseren van kampen voor kinderen – 0 tot 18 jaar – waarbij ‘beweging, sport & spel’ centraal staan; 
  • Kinderen de ruime betekenis van ‘beweging, sport & spel’ actief laten ervaren door lessen, workshops, kampen, stages, … te organiseren. Deze lijst is NIET limitatief; 
  • (Maatschappelijk kwetsbare) kinderen – 0 tot 18 jaar – de kans bieden zich te ontplooien op vlak van ‘beweging, sport & spel’ zonder de andere domeinen van de ontwikkeling op de achtergrond te plaatsen; 
  • Bij te dragen aan cultuur en zich te engageren in het verspreiden van cultuur in de meest brede betekenis van het woord; 
  • Werken aan muzikale, audiovisuele werken en podiumkunsten en deze te componeren, regisseren, produceren, ontwikkelen, opnemen, promoten, choreograferen, ondersteunen & verspreiden; 
  • Het organiseren van teambuildingsdagen, sportdagen, bewegingsstages, … voor scholen, instellingen of andere bedrijven. Deze lijst is NIET limitatief. 

Om deze doelen te bereiken kan de vzw gebruikmaken van alle middelen zoals het lesgeven, het inrichten van opleidingscursussen, creatieve vrijetijdsbesteding, tentoonstellingen, voorstellingen, voordrachten, samenkomsten, manifestaties, excursies, stages & coaching van kinderen. Deze lijst is NIET limitatief.